Производство на млечен и суроватъчен протеинов концентрат (MPC80, WPC80)

Инсталация за производство на млечен и суроватъчен концентрат чрез ултрафилтрация - Производителност 20 т/ч - Напълно автоматично управление на процесите по време на работа и миене. - Интегрирана система за измиване. - Автоматична подготовка на разтворите за измиване - Визуализация и управление на процесите чрез контролен панел

Автоматизирана система за обработка на суроватка чрез обратна осмоза

Обработка на суроватка чрез нанофилтрация и обратна осмоза - Производителност 5 -20 т/ч - Автоматично поддържане на капацитета и степента на сгъстяване - Напълно автоматично управление на процесите по време на работа и миене. - Интегрирана система за измиване. - Автоматична подготовка на разтворите за измиване - Визуализация и управление...

Обработка на ябълков сок

Инсталация за избистряне на ябълков сок - Производителност 4 -20 т/ч - Напълно автоматично управление на процесите по време на работа и миене. - Интегрирана система за измиване. - Автоматична подготовка на разтворите за измиване - Визуализация и управление на процесите чрез контролен панел

Инсталации за производство сирене чрез Ултрафилтрация

Полученият продукт е известен в България като сирене „Дунав”. Параметри: - Степен на сгъстяване – 1:5 - Напълно автоматично управление на целия цикъл. - Автоматично управление на циклите за измиване. - Визуализация на процесите. Обхваща процесите от приемането на сурово мляко до пакетирането на сиренето в опаковките. Параметри: - Производителност...

Пълначна машина за дозиране и пълнене на сирене, произведено чрез ултрафилтрация или други технологии директно в продажбените опаковки

Параметри: - Производителност – от 0.5 до 2 т/ч - Автоматично дозиране на съотношението на компонентите - Автоматично обемно дозиране в опаковките.

Автоматични CIP инсталации за цялостно измиване на съдове и машини в хранителната промишленост

Автоматични многокръгови системи за измиване на съдове и апарати (CIP) - Едновременно автоматично измиване на различни обекти ( в зависимост от контурите на системата) - Автоматична подготовка на миещите разтвори - Автоматично превключване на потоците - Визуализация и управление на процесите чрез контролен панел

Мембранен биореактор за обработка на отпадни води

Инсталация за обработка на отпадни води от млекопреработвателни предприятия - Може да бъде изградена като нова инсталация или да бъде интегрирана към съществуваща пречиствателна инсталация - Производителност 10 – 50 т/ч - Повишава производителноистта на съществуващите пречиствателни съоръжения - По-малка необходима площ в сравнение със стандартна птечиствателна инсталация

Системи за автоматизирано управление на процесите

Системи за автоматично управление на процеси в промишлеността - Използване на съвременни контролери и панели за визуализация и контрол - Гъвкавост на системите с възможност за промени и надграждане - Възможност за отдалечен достъп за поддръжка, наблюдение и контрол