Автоматични CIP инсталации за цялостно измиване на съдове и машини в хранителната промишленост
IMG_1927 (1)

Автоматични многокръгови системи за измиване на съдове и апарати (CIP)
– Едновременно автоматично измиване на различни обекти ( в зависимост от контурите на системата)
– Автоматична подготовка на миещите разтвори
– Автоматично превключване на потоците
– Визуализация и управление на процесите чрез контролен панел