Автоматизация

дизайн

Проектиране на автоматизирани системи за управление с много широк диапазон на области за приложение и степен на автоматизация. Възможност за проектиране от малки еднопроцесни машини до цялостно производство от суровината до готовия продукт. Консултации при изготвяне на заданието за проектиране и предложения за оптимизиране на процесите.

Изработка

Изработка на системите за автоматизация с използването на съвременни първични преобразуватели, системи за предаване на данни и изпълнителни механизми. Управлението на процесите е изпълнено с контролери на водещи производители, като програмите са написани с възможност за последващи модификации и промени при промяна на организация на производтво или променени изисквания към системите.

Интелигентни решения за визуализация и контрол на процесите.

От малки локални панели за въвеждане на параметри и получаване на информация за процесите до големи скада в контролни стаи и операторски станции за цялостно управление на производствените процеси. Обработка на аларми, контрол на системния достъп и архивиране на параметри, както и възможности за отдалечен достъп и СМС И Е-маил известяване.

Изграждане на мониторингови системи

Изграждане на мониторингови системи заотдалечено наблюдение и контрол на параметри, избрани от клиента с помощта на стандартен ВЕБ навигатор. Не е необходимо инсталиране на допълнителен софтуер върху клиентския компютър. Може да наблюдавате и променяте параметрите на производствения процес от всяка точка на света и от всеки компютър. Необходимо е да имате само достъп до интернет.

Реконструкция и модернизация на съществуващи машини и системи.

В процеса на работа и под влиянието на времето и външните фактори първичните преобразуватели, изпълнителните механизми, както и самите контролери дефектират или променят своите параметри. Намирането на резервни части става много труден и скъп процес, а понякога и невъзможен. Ние можем да реконструираме Вашите машини и системи, като използваме съвременни решения, нов софтуер и много често промяна и оптимизация на досегашния на чин на работа.

Ремонт и поддръжка на съществуващи машини и съоръжения в промишлените процеси.

Извършване на аварийни и планирани ремонти. Доставка на необходимите резервни части и тяхната подмяна. Поддръжка на работоспособнотта на машините и съоръженията и тяхната нормална и безопасна експлоатация.