Автоматизирана система за обработка на суроватка чрез обратна осмоза
20170425_164042 (1)

Обработка на суроватка чрез нанофилтрация и обратна осмоза
– Производителност 5 -20 т/ч
– Автоматично поддържане на капацитета и степента на сгъстяване
– Напълно автоматично управление на процесите по време на работа и миене.
– Интегрирана система за измиване.
– Автоматична подготовка на разтворите за измиване
– Визуализация и управление на процесите чрез контролен панел