Инсталации за производство сирене чрез Ултрафилтрация
F5

Полученият продукт е известен в България като сирене „Дунав”.
Параметри:
– Степен на сгъстяване – 1:5
– Напълно автоматично управление на целия цикъл.
– Автоматично управление на циклите за измиване.
– Визуализация на процесите.

Обхваща процесите от приемането на сурово мляко до пакетирането на сиренето в опаковките.
Параметри:
– Производителност 10 т/ч
– Напълно автоматично управление на целия цикъл.
– Автоматично управление на циклитеза измиване, както на инсталацията за ултрафилтрация, така и на всички останали съдове и апарати.
– Автоматично дозиране на миещите препарати.
– Визуализация и управление на целия процес чрез SCADA