Установки для производства сыра методом ультрафильтрации
F5

Полученный продукт известен в Болгарии как сыр «Дунай»..
Параметры:
– Коэффициент сжатия - 1:5
Напълно автоматично управление на целия цикъл.
Автоматично управление на циклите за измиване.
Визуализация на процесите.

Обхваща процесите от приемането на сурово мляко до пакетирането на сиренето в опаковките.
Параметры:
– Производительность 10 т/ч
Напълно автоматично управление на целия цикъл.
Автоматично управление на циклитеза измиване, както на инсталацията за ултрафилтрация, така и на всички останали съдове и апарати.
Автоматично дозиране на миещите препарати.
Визуализация и управление на целия процес чрез SCADA