Приложения

Млечна промишленост

 • производство на сирене,
 • производство на сладолед,
 • производство на закваски,
 • увеличаване капацитета на вакуум-изпарители чрез предварителна концентрация.
 • производство на сирене,
 • повишаване на съдържанието на протеин в млякото,
 • производство на закваски,
 • производство на сладолед,
 • производство на сладолед с ниско съдържание на захар,
 • производство на мляко с ниско съдържание на захар.
 • студена пастьоризация,
 • производство на мляко с удължена трайност,
 • отделяне на казеин.

За съхраняване на различните видове сирене се използва солена саламура. Изхвърлянето на солената саламура е много скъпо и често е забранено заради високото съдържание на сол. Ултрафилтрацията отделя мазнините и протеините, които са останали от сиренето в саламурата, и позволява нейното продължително повторно използване. При използването на ултрафилтрация в саламурата се поддържа подходящ йонен баланс, което способства усвояването й от сиренето и намалява рисковете от омекване на сиренето, което се наблюдава при друг тип третиране със саламура. Като допълнителна полза ултрафилтрацията драстично намалява броя на ферментните и плесенните клетки в саламурения разтвор, които могат да намалят трайността на продукта или да предизвикат влошаване на органолептичните показатели на сиренето. Това може значително да намали или съвсем да премахне нуждата от допълнителна обработка и препакетиране на сиренето.

Хранително-вкусова промишленост

 1. Избистряне на сокове;
 2. Производство на плодови концентрати;
 3. Производство на зеленчукови концентрати;
 4. Студена стерилизация;
 5. Избистряне и стабилизиране на вино;
 6. Производство на нискоалкохолни напитки;
 7. Пречистване и концентриране на яйчен белтък;

Фармацевтична промишленост

 1. Пречистване и концентриране на биологично-активни вещества;
 2. Концентриране и деминерализиране на кръвна плазма;
 3. Производство на ензими.

Обработка на вода

 1. Обезсоляване на морска вода;
 2. Пречистване на природни води;
 3. Деминерализация на питейна вода;
 4. Производство на свръхчиста вода;
 5. Пречистване на отпадни води;

Обработка на суроватка

Чрез обратна осмоза може да се концентрира суроватка и пермеат от ултрафилтрация до максимум 20 процента сухо вещество.


Приложения:

 • Концентрация на суроватка и пермеат от ултрафилтрация преди транспортиране с цел намаляване на транспортните разходи;
 • Обратната осмоза на суроватка също се използва като допълнителна система към съществуващи вакуумни изпарители с цел увеличаване капацитета им чрез предварителна концентрация. Системата за обратна осмоза, последвана от изпарител, е най-евтиното съществуващо решение за повишаване на производителността.

Чрез нанофилтрация може да се концентрира и намали съдържанието на соли в суроватка и пермеат от ултрафилтрация до максимум 24 процента сухо вещество.


Приложения:

 • Намаляване на транспортните разходи при транспорт на предварително концентрирана суроватка чрез частично намаляване на солите и деминерализация.
 • Повишаване производителността на изпарителите при производство на суха суроватка с пониженосъдържание на соли и минерали.
 • Възстановяване на солена суроватка.
  Солената суроватка е в резултат от съхранение на сиренето от осоляване при неговото производство. Солта спомага за отделянето на останалата суроватка в сиренината по време на оформане на парчетата при производство на някои типове сирене. Това относително малко количество солена суроватка може да се обработи чрез мембрани за нанофилтрация с цел да се отдели съдържащата се сол и да се получи състав на сладка суроватка.

Ултрафилтрацията се характеризира с големина на задържаните молекули от около 3000 до 100000. Най-често използваният размер на отделяне е 10000. Това е традиционния размер за разделяне на протеините от лактозата, най-често използвана за производство на суроватъчен-протеинов концентрат със съдържание на протеин от 35 до 85 процента.


Приложения:

 • Производство на суроватъчен протеинов концентрат от 35 до 65 процента. Общо сухо вещество от 10 до 28 процента в зависимост от характеристиките на входящата суровина.
 • Производство на суроватъчен протеинов концентрат от 70 до 85 процента. В зависимост от характеристиките на входящата суровина е необходимо отстраняване на мазнината чрез микрофилтрация.

Микрофилтрацията представлява отделяне на мазнините и големите протеинови молекули от суроватката.


Приложения:

 • Отстраняване на мазнините при производство на протеинов концентрат с високо съдържание на протеин. При механичното сепариране мазнината може да се отдели от суроватката до определен процент. Високото съдържание на мазнина в суроватъчния протеинов концентрат води до съдържание на протеин обикновено 80-84 процента в зависимост от изходата суроватка. За производство на протеинов концентрат с по-високо съдържание на протеин е необходимо да се намали съдържанието на мазнина в крайния продукт под 0,5 процента.
 • Премахване на бактериите. Производството на суроватъчни протеинови концентрати с много ниско съдържание на бактерии може да се постигне със специални керамични мембрани за микрофилтрация. Чрез тях се постига 99,99 процента премахване на бактериите и спорите.