Мембранен биореактор за обработка на отпадни води
20190516_170406

Инсталация за обработка на отпадни води от млекопреработвателни предприятия
– Може да бъде изградена като нова инсталация или да бъде интегрирана към съществуваща пречиствателна инсталация
– Производителност 10 – 50 т/ч
– Повишава производителноистта на съществуващите пречиствателни съоръжения
– По-малка необходима площ в сравнение със стандартна птечиствателна инсталация