Системи за автоматизирано управление на процесите
20170301_135844 (1)

Системи за автоматично управление на процеси в промишлеността
– Използване на съвременни контролери и панели за визуализация и контрол
– Гъвкавост на системите с възможност за промени и надграждане
– Възможност за отдалечен достъп за поддръжка, наблюдение и контрол